1 2 3
 
AKTUALNO¦CI Z BIURA ¦DM
¦więto Młodych w całej Polsce!


Niedziela Palmowa to nie tylko wspomnienie Męki Pańskiej, ale również Diecezjalny Dzień Młodzieży. Tę radosn± tradycję zapocz±tkował Jan Paweł II, który postanowił Wielki Tydzień podarować ludziom młodym. Pierwszy Diecezjalny Dzień Młodzieży odbył się trzydzie¶ci lat temu
i dzi¶ wła¶ciwie nie ma diecezji, w której nie obchodzono by tego ¶więta.

Droga Krzyżowa, Eucharystia, możliwo¶ć spowiedzi oraz adoracja Naj¶więtszego Sakramentu to najważniejsze i stałe czę¶ci tego wydarzenia, jednak każda diecezja miała również swój niepowtarzalny program na ten dzień!

Tarnów oblężony przez młodych! Obchody Diecezjalnego Dnia Młodzieży zgromadziły w tym mie¶cie blisko 3,5 tysi±ca osób. Młodzi w czasie Synaju mieli okazję przej¶ć przez Bramę Miłosierdzia, zostawić za ni± wszystkie swoje problemy i i¶ć za Chrystusem. Spotkanie zakończyło się niecodziennym wyzwaniem: „Kto nie skacze – ten ateista!”. Słowa te były zachęt±, aby młodzi wznie¶li się ponad sprawy przeciętne i przyziemne.


Fot. Krzysztof Łańka

Toruńska drogocenna biżuteria! Dla wszystkich przystępuj±cych do spowiedzi podczas toruńskiej Strefy Miłosierdzia zostały przygotowane pier¶cienie z wygrawerowanym napisem „Dziecko Boże”. Jest to nawi±zanie do przypowie¶ci o Miłosiernym Ojcu, który przyjmuj±c z powrotem swojego marnotrawnego syna, kazał sługom nałożyć mu na palec pier¶cień, znak odzyskanej godno¶ci Dziedzica. Tak i młodzież przystępuj±c w sobotę do spowiedzi, na nowo odzyskała pełnię godno¶ci Dziecka Bożego. Pier¶cienie cieszyły się dużym powodzeniem!


Fot. Łukasz Jabłoński

Rapowy Gdańsk! Po uroczystej Mszy ¦więtej w Katedrze Oliwskiej odbyło się spotkanie, które prowadzili DJ Fala Messenger, Endzio i Elf. Muzycy nie tylko wykonali przed młodzież± swoje rapowe kawałki, lecz także dzielili się ¶wiadectwem wiary!


Fot. Celina Meller

Kulturalne Opole! W tej diecezji wystartowały aż dwie premiery: po raz pierwszy wyst±piły chór oraz zespół teatralny ¦DM!


Fot. Piotr Dobrowolski

Po raz pierwszy w Rzeszowie... za¶piewano diecezjalny hymn ¦DM pt. „Prze¶wietleni”. Nie zabrakło delegacji młodych z całej diecezji, którzy nie¶li palmy i flagi.


Fot. Krzysztof Cioch

W Białymstoku ¶więtowali aż trzy dni! W obchody Diecezjalnego „Weekendu” Młodzieży przył±czyli się: zespół „Rymcerze” oraz Paweł Chustak „Chusti”, znany z zespołu „Stróże Poranka”. Muzycy przyjechali z projektem przeznaczonym specjalnie dla młodzieży: „Nie zmarnuj swojego życia”. Po ¶wiadectwach i koncercie raperów został rozstrzygnięty konkurs „Festiwal Palm”.

A w Olsztynie… młodzież przygotowała misterium pt. „Blask Miłosierdzia”. To opowiadanie o grzechu pętaj±cym człowieka, niczym grube liny oraz o Miłosierdziu, które poprzez krzyż, przynosi nam wolno¶ć.


Fot. Jarosław Dobrzeniecki

Łowicz przedsmakiem Krakowa! Spotkanie rozpoczęło się wzorem ¦DM od Festiwalu Młodych. Uczestnicy przedstawili pantomimę, która zaparła dech w piersiach. Na zakończenie obchodów Niedzieli Palmowej wyłoniono zwycięzców corocznego konkursu palm. Największe z nich miały aż dziewiętna¶cie metrów!


Fot. Patrycja Kiełbik

Zimno czyli gor±co… w diecezji Kaliskiej! Młodzież spotkała się na najwyższym wzniesieniu Wielkopolski – Kobylej Górze. I pomimo złej pogody, gor±ca modlitewna atmosfera towarzyszyła młodym do końca… czyli do ogrzania się ciepł± zup± :)


Fot. Aleksandra Kalinowska, Przemysław Nastawski

Pracowita Częstochowa!  W tej diecezji młodzież przygotowywała się do Niedzieli Palmowej aż trzy dni. Postawili na formację osobist± podczas rekolekcji ewangelizacyjnych.


Fot. Anna Kot

Płocka armia Chrystusa! "B±dĽmy wolontariuszami Chrystusa” – mówił do młodzieży zgromadzonej w Płocku ks. biskup Piotr Libera. Młodzi przeszli przez Bramę Miłosierdzia w obecno¶ci relikwii patronów ¦DM oraz obrazu Jezusa Miłosiernego, a także opowiadali, w jaki sposób w swoich parafiach przygotowuj± się do ¦DM.

Z palmami witali Pana w diecezji bielsko-żywieckiej! W procesji z palmami niesione były także kopie Znaków ¦DM - Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani, a wysoko powiewały flagi z oficjalnym logiem tego ¦więta Młodych.

Sandomirz się poswięca! Diecezjalny komitet ¦DM będzie po¶cił o woreczku ryżu przez jeden wybrany dzień w ci±gu Wielkiego Tygodnia. Ryż był rozdawany po niedzielnej Mszy, na której wolontariusze otrzymali błogosławieństwo i ¶wiece ¦DM, także oni przył±cz± się do postu za ¦DM!


Fot. Ks. Tomasz Lis

Tekst: Dagmara Głowacka 


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu