1 2 3
 
AKTUALNO¦CI
„Laudato Si” – ¦więto Stworzenia [GALERIA]


Poprzez taniec, ¶wiatło muzykę i ogień aktorzy, tancerze, muzycy przedstawili siedem dni stwarzania ¶wiata. Widowisko plenerowe „Laudato Si” – ¦więto Stworzenia przygotowane zostało przez ponad siedemdziesięciu aktorów z całej Polski. Prapremiera odbyła się w Toruniu, ale spektakl będzie także wystawiany podczas ¦DM.

„Wielk± zalet± tego spektaklu jest to, że wpisuje się on w wydarzenie kulturowe, a nie typowo religijne, dzięki czemu można dotrzeć z nim do szerszej ilo¶ci osób. Katolik, widz±c ten spektakl, może nie raz zachwycić się swoim Stwórc± i Jego dziełem, co już może być modlitw±” – mówił Mateusz, tancerz i bębniarz bior±cy udział w spektaklu. W¶ród licznie zgromadzonej publiczno¶ci wyróżniali się młodzi ludzie ubrani w jaskrawopomarańczowe koszulki z napisem „Odważ się na miłosierdzie. Żyj przebaczeniem” – byli to uczestnicy trwaj±cego od 26 maja Spotkania Młodych Taizé w Grębocinie.

Spektakl „Laudato Si” wpisuje się w projekt ewangelizacyjny o nazwie „Siedem Aniołów”. Odwiedzili¶my osiem wsi pod Pako¶ci±. Teraz ruszamy na Kraków – mówił podczas prapremiery spektaklu plenerowego „Laudato Si” – ¦więto Stworzenia w reżyserii Mary Sadowskiej, o. Kordian Szwarc OFM, inicjator wydarzenia. Przez jedena¶cie dni, od 21 lipca do 1 sierpnia w drodze na ¦wiatowe Dni Młodzieży prawie dwustuosobowa grupa niepokornych ewangelizatorów odwiedzi siedem podkrakowskich wiosek.

Projekt Siedem Aniołów trwa już trzeci rok i jest odpowiedzi± na wezwanie Papieża Franciszka wypowiedziane do młodzieży podczas ¦wiatowych Dni Młodzieży w Brazylii w 2013 roku: „IdĽcie, zróbcie raban”. Dlatego też kolorowa karawana Siedmiu Aniołów od 2014 roku wędrowała przez kilka miejscowo¶ci w województwie kujawsko-pomorskim. Ten wędrowny teatr tworz± aktorzy, muzycy, tancerze, a ich narzędziami s± wykonane z tworzyw ekologicznych rekwizyty.

Ta inicjatywa w swoich założeniach miała i ma zbliżać do siebie uczestników oraz społeczno¶ć lokaln± poprzez wzajemne rozwijanie talentów. Przede wszystkim jednak jej celem było przygotowanie do ¦wiatowych Dni Młodzieży. Wędrówka Siedmiu Aniołów w 2016 roku będzie więc podsumowaniem wcze¶niejszych spotkań i radosnym ¶więtowaniem.

Anielscy Twórcy pod Krakowem rozbij± Anielsk± Wioskę, gdzie będ± pokazywać spektakl „Laudato Si”. Anielska trasa biegnie z Wawrzeńczyc przez Igołomię, Pobiednik, Ruszczę i Pleszów do Krakowa. Ostatnim przystankiem na „aktywnej” czę¶ci trasy ma być park otaczaj±cy Dworek Matejki.  Finał akcji będzie miał miejsce 25. lipca. Organizatorzy chc± tego dnia zaprosić nie tylko mieszkańców Krakowa i Nowej Huty i okolic na spektakl, ale także choćby niewielk± grupę osób bezdomnych, ubogich i samotnych. Tego dnia planuj± wspóln± wieczerzę, spektakl „Laudato Si” i modlitwę w namiocie uwielbienia.

Siedem Aniołów w Krakowie to, jak pisz± na swojej stronie organizatorzy, grupa otwarta na każdego, kto pragnie w sposób nieszablonowy i zupełnie szalony modlić się i chwalić Pana. Uczestnictwo w warsztatach, próbach i spotkaniach jest darmowe. Osoby zainteresowane mog± zgłaszać się na siedemaniolow@gmail.com.Tekst: Daria Neumann
Foto: Katarzyna Caban


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu