1 2 3
 
AKTUALNO¦CI Z BIURA ¦DM
BISKUPI DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY


Drodzy Młodzi Przyjaciele,

 

„Jezus spojrzał z miło¶ci± na niego” (Mk 10,21). Tak mówi Ewangelia o spotkaniu Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak samo Jezus patrzy dzi¶ na każdego z Was. Patrzy na Was z miło¶ci± i czeka na odwzajemnienie tej miło¶ci.

Drodzy Młodzi, zbliżaj±ce się ¦wiatowe Dni Młodzieży, to zaproszenie, do tego by poczuć na sobie pełne miło¶ci spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie bójcie się przyj±ć tego zaproszenia i wzi±ć udział w spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania wiary i miło¶ci do Pana Jezusa, Jego Ewangelii i Jego Ko¶cioła.

Inicjator ¦wiatowych Dni Młodzieży, Ojciec ¦więty Jan Paweł II, mówił, że „rzesza młodych ludzi wierz±cych w Chrystusa, id±cych za Krzyżem Roku ¦więtego, stanie się (…) żyw± ikon± Ko¶cioła pielgrzymuj±cego po drogach ¶wiata”. Drodzy Młodzi, każdy z Was jest dzi¶ obrazem współczesnego Ko¶cioła. Tak patrzy na Was Jezus, tak patrzy na Was Polska, tak patrz± na Was wasi rówie¶nicy, którzy już w lipcu przyjad± do Polski z całego ¶wiata. Także i Wy nie bójcie się spojrzeć w ten sposób na siebie samych.

Drodzy Młodzi, 3 maja, w uroczysto¶ć Naj¶więtszej Maryi Panny Królowej Polski, wspominaj±c 1050. rocznicę Chrztu Polski, zawierzyli¶my Matce Bożej nasz Naród i każdego z Was, Wasz± wiarę i drogę do zbawienia, Wasz± przyszło¶ć, dokonywane wybory i nadzieje, a także Wasz udział w XXXI ¦wiatowych Dniach Młodzieży.

Ponawiamy serdeczne zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach w ramach ¦wiatowych Dni Młodzieży. Towarzyszymy Wam teraz, na etapie przygotowań. Będziemy z Wami podczas spotkań w naszych diecezjach. Wspólnie będziemy modlić się także w Krakowie. Zachęcamy, by wspólny udział w ¦wiatowych Dniach Młodzieży był także wyrazem naszego szacunku i wdzięczno¶ci wobec Ojca ¦więtego Jana Pawła II, który mówił do młodych: „Szukałem Was”.

Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy młodzieży, aby mogła wzi±ć udział w tym niepowtarzalnym spotkaniu. Do wszystkich kierujemy słowa ¦w. Jana Pawła II, który mówił do nas: „Nie lękajcie się”.

Niech Bóg Wszechmog±cy Wam błogosławi.

Warszawa, 8 czerwca 2016 r., 373. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

 


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu