koronka do bożego miłosierdzia – do miłosierdzia jezusa – jak odmawiać – koronka różańca – nowenna

0
koronka do bożego miłosierdzia

Koronka do Miłosierdzia Bożego, nowenna do miłosierdzia bożego jest modlitwą dewocyjną, która udziela tym, którzy ją odmawiają, zwłaszcza w chwili śmierci, łaski nawrócenia i odpuszczenia wszystkich grzechów. Jest to również modlitwa, która przywołuje Miłosierdzie Boże nad całą ludzkością, składając Mękę i Miłość Jezusa, Jego cierpienie, jako ofiarę przybliżającą Boga do ludzkości. Ale jak odmawiać koronka do miłosierdzia bożego?

koronka do bożego miłosierdzia – jak odmawiać – jak się odmawia?

Jego geneza związana jest z postacią siostry Marii Faustyny Kowalskiej, zakonnicy żyjącej na początku 1900 roku, członkini zgromadzenia Sióstr Najświętszej Maryi Panny Miłosierdzia, kanonizowanej w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II. Liczne łaski, które otrzymała w swoim krótkim życiu, wizje, cuda i objawienia, które przyniosła, uczyniły ją główną propagatorką nabożeństwa do Jezusa Miłosiernego. Sam Jezus, przy jednej z okazji, gdy się jej ukazywał, nazwał ją „Sekretarką Bożego Miłosierdzia”, a jako apostołka Bożego Miłosierdzia jest wszędzie uwielbiana, różaniec do miłosierdzia bożego także.

Siostra Faustyna i jej powołanie oraz jak odmawiać koronka do miłosierdzia bożego. Siostra Faustyna, urodzona i wychowana w bardzo religijnej, ale ubogiej rodzinie, wykazała wcześnie dojrzałe i prawdziwe powołanie, ale musiała długo czekać, zanim mogła podjąć życie zakonne, nowenna do matki bożej miłosierdzia.

koronka do bożego miłosierdzia - jak odmawiać - jak się odmawia?W słabym zdrowiu zmarła w wieku trzydziestu trzech lat, ale pozostawiła świadectwo wiary i żarliwości religijnej o wielkiej intensywności i człowieczeństwa, całkowitego zjednoczenia z Bogiem i Jego wolą. Była wielką popularyzatorką kultu Miłosierdzia Bożego, po objawieniu się Jezusa, który ubrany na biało i w akcie błogosławieństwa nakazał jej przedstawiać Go i szerzyć Jego obraz, obiecując, że każdy, kto ją czci, zazna zbawienia i życia wiecznego.

koronka do bożego miłosierdzia – do miłosierdzia jezusa

Obraz ten, sklep koronka został po raz pierwszy stworzony przez litewskiego artystę, na polecenie ojca duchowego siostry Faustyny i pod jej ścisłą kontrolą. Przedstawia ona Jezusa ubranego w białą tunikę, z podniesioną prawą ręką i dwoma promieniami wystającymi z jego serca, jeden biały symbolizujący wodę, a drugi czerwony – krew, www koronka do milosierdzia bozego pl. Również na polecenie siostry Faustyny na obrazie widnieje napis „Jezu, ufam Tobie”. A jak się odmawia koronkę do miłosierdzia bożego?

Podczas późniejszego objawienia Jezus nauczył ją szczególnej formy modlitwy, która miała zapewnić Jego miłosierdzie tym, którzy ją odmawiali, zwłaszcza w godzinie śmierci. Jest to Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Odmawianie Koronki do Miłosierdzia w chwili śmierci. Koronka do Miłosierdzia Bożego gwarantuje także łaskę spokojnej i pogodnej śmierci. Ta obietnica nie dotyczy tylko tych, którzy ją recytują, ale także tych, którzy umierają i mają u swego boku kogoś, kto ją za nich recytuje. Pan Jezus zapewnił siostrę Faustynę, że gdy ktoś odmówi tę Koronkę przy umierającym, postawi siebie między duszą tego człowieka a Ojcem swoim, nie jako sędzia, ale jako Zbawiciel, a nieskończone Miłosierdzie Jego przyjmie tę duszę.

koronka do bożego miłosierdzia - do miłosierdzia jezusaKoronka jest też nadzieją dla grzeszników, nawet tych najbardziej zatwardziałych, więc jak się odmawia koronkę do miłosierdzia bożego. Jezus wskazał ją kapłanom jako ostatni stół zbawienia dla tych, którzy spędzili swoje życie w grzechu. Według relacji siostry Faustyny w jej dzienniczkach, Jezus powiedział:

„Gdy odmówisz tę modlitwę ze skruszonym sercem i wiarą za jakiegoś grzesznika, udzielę mu łaski nawrócenia…”.

Wystarczy raz odmówić tę koronka do bożego miłosierdzia, a nieskończone miłosierdzie Boże zstąpi na najbardziej zatwardziałego grzesznika, uwalniając jego duszę od winy i udzielając mu wiecznego zbawienia. Siostra Faustyna opowiadała, że została zaproszona przez Jezusa do odmawiania Koronki przy łóżku grzesznika. Jej anioł stróż był u jej boku, bezsilny wobec jej cierpienia, podczas gdy zastępy demonów już żerowały na jej duszy. Jednak dzięki interwencji Faustyny i odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego, demony zniknęły i biedak mógł umrzeć w spokoju i łasce.

koronka do bożego miłosierdzia – tekst – koronka różańca

Dobrze byłoby odmawiać koronka do miłosierdzia jezusa codziennie, a przynajmniej przez dziewięć kolejnych dni, najlepiej o godzinie 15.00, czyli w czasie, kiedy Jezus oddał za nas życie. W jednym ze swoich dzienników siostra Faustyna napisała, że Jezus mówiąc do niej o godzinie śmierci powiedział jej o koronka do miłośierdzia bożego:

„W tej godzinie uzyskasz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie łaska została udzielona całemu światu, Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość.” Odmawianie Koronki w tej godzinie to tak, jakbyśmy w duchu znaleźli się pod krzyżem Chrystusa, błagając o miłosierdzie Boże dla siebie i całego świata, na mocy Jego męki. Jezus powiedział do siostry Faustyny: „O godzinie trzeciej po południu błagaj o Miłosierdzie Moje szczególnie dla grzeszników i choć na krótką chwilę zanurz się w Męce Mojej, a szczególnie w opuszczeniu Moim w chwili śmierci. Jest to godzina wielkiego Miłosierdzia dla całego świata”.

Akt oddania tylko pięć minut koronka różańca. Zajmuje to tylko pięć minut, a jest to naprawdę pocieszający akt oddania, który napełnia ducha pokojem i radością. Do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego wystarczy mieć paciorki różańca świętego, choć w miarę upowszechniania się tej modlitwy powstały specjalnie stworzone różańce z medalikiem przedstawiającym Jezusa Miłosiernego i portretem siostry Faustyny.

Tekst, modlitwa koronka do miłosierdzia bożego tekst: Zaczyna się od odmówienia znaku krzyża, następnie Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Credo. Przy każdym z pięciu głównych paciorków odmawia się: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twego i Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”, natomiast przy każdym z pięćdziesięciu mniejszych paciorków mówi się: „Przez Jego bolesną Mękę miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

W dalszym ciągu koronką do miłosierdzia bożego dochodzi się do końca Różańca i powtarza trzykrotnie: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem”, a kończy inwokacją: „O Krwi i Wodo, która wytrysnęła z Serca Jezusa jako źródło miłosierdzia dla nas, ufam Tobie!” i znakiem krzyża.

koronka do bożego miłosierdzia – nowenna – różaniec do miłosierdzia bożego

Obietnice Jezusa Miłosiernego dla siostry Faustyny Kowalskiej, modlitwa koronka do miłosierdzia bożego. „Tym, którzy odmówią tę koronę, udzielę łask bez liku. Jeśli zostanie wyrecytowany obok umierającego, nie będę sprawiedliwym sędzią, ale Zbawicielem”.

koronka do bożego miłosierdzia - tekst - koronka różańca

„Daję ludzkości naczynie, z którym może iść czerpać łaski ze źródła Miłosierdzia: tym naczyniem jest obraz z takim napisem: 'Jezu, ufam Tobie! „Ten obraz musi nieustannie przypominać biednej ludzkości o nieskończonym Miłosierdziu Boga. Kto będzie miał wystawione i uczczone, w swoim domu, Moje Boskie Effigy, ten będzie zachowany od karcenia”.

„Jak starożytni Hebrajczycy, którzy naznaczyli swoje domy krzyżem uczynionym krwią baranka paschalnego, zostali oszczędzeni przez Anioła Zagłady, tak będzie w tych smutnych chwilach z tymi, którzy uczczą Mnie wystawiając Mój obraz”.

„Im większa nędza ludzi, tym większe mają prawo do Mojego Miłosierdzia, bo pragnę ich wszystkich zbawić. Napisz, że zanim przyjdę jako Sędzia, otworzę szeroko wielkie drzwi Mojego Miłosierdzia. Ci, którzy nie chcą przejść przez te drzwi, będą musieli przejść przez drzwi Mojej Sprawiedliwości. Zdrój Miłosierdzia Mojego został otwarty przez uderzenie lancy na Krzyżu, dla wszystkich Dusz. Nie wykluczyłem żadnego. Ludzkość nie znajdzie ani spokoju, ani pokoju, dopóki nie zwróci się do Mojego Miłosierdzia. Powiedz cierpiącej ludzkości, aby schroniła się w Moim Miłosiernym Sercu, a Ja napełnię ją pokojem.

„Blady promień przedstawia Wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień przedstawia Krew, która jest życiem dusz. […] Błogosławiony, który będzie żył w ich cieniu”.

„Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Mojego Miłosierdzia. Córko Moja, mów całemu światu o Moim niezmierzonym Miłosierdziu! Dusza, która w tym dniu wyspowiada się i zakomunikuje, uzyska pełne odpuszczenie grzechów i kar. Pragnę, aby to Święto było uroczyście obchodzone w całym Kościele”. Tak to wygląda w nowenna do bożego miłosierdzia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj