krzyż – katolicki – duży – drewniany – biały – na ścianę – nad drzwi

0
krzyż

Być może najbardziej znana ikona religijna na Zachodzie, symbol krzyża przeniknął do kultury popularnej, a w konsekwencji do mody, zawsze stąpając po linii między sacrum a profanum. To, o co mało kto się pyta, to co właściwie reprezentuje. Oczywiście wszyscy znamy jej związek z tzw. Męką Pańską. Ale biały krzyż na ścianę pojawia się w różnych kontekstach w historii ludzkości – niektórych kontrowersyjnych nawet.

Dlatego wypada tylko raz na zawsze wyjaśnić, co oznacza symbol krzyża. Jeśli nie możesz dłużej wytrzymać tego napięcia, kontynuuj z nami tę podróż po wiedzę. Symbol krzyża w historii. Praktycznie nikt, kto w ostatnim tysiącleciu zamieszkiwał zachodnią stronę globu, nie ma świadomości, czym jest krzyż i jakie są rodzaje krzyży.

krzyż – drewniany – biały krzyż na ścianę

Jest to w istocie bardzo proste przedstawienie, powstałe przez przecięcie dwóch linii, przy czym ta tworząca podstawę, w pionie, jest zwykle dłuższa od poziomej, umieszczonej w pobliżu szczytu pierwszej. Jest to zresztą reprezentacja klasyczna. Jednak krzyż nie ogranicza się do tego jednego kształtu. Jego popularny kształt nie jest też najstarszy. Religie poprzedzające katolicyzm już ją czciły. Przykładem są Egipcjanie, którzy swoje rytuały puentowali Ansatą, czyli Ankh (lub, nadal, egipskim krzyżem). Z rodzajem uchwytu na górze, został później przyjęty przez mistyczne kulty, takie jak Wicca.

Prawdopodobnie „matką” krzyża katolickiego jest krzyż grecki, będący reminiscencją starszych krzyży spotykanych w Azji Środkowej, gdzie istniał kult Ałtajczyków znany jako tengryzm. Od niego Grecy i Rzymianie zapożyczyli drewniany krzyż na ścianę w formie znaku dodawania, używany w średniowieczu jako odniesienie przy budowie katedr.

Warto też wspomnieć o svastika, czyli krzyżu gamma, symbolu, którego pochodzenie sięga co najmniej 5 tysięcy lat wstecz. Znany ludom mezopotamskim, Majom z Ameryki Środkowej i Navajosom z Ameryki Północnej, do dziś używany jest przez hindusów jako znak szczęścia. Niestety, jego najpopularniejszym skojarzeniem jest nazizm. W 1920 roku został przyjęty przez partię Adolfa Hitlera jako jej oficjalne godło.

krzyż - drewniany - biały krzyż na ścianęMamy też płonący duży krzyż na ścianę amerykańskich grup supremacjonistycznych, zwłaszcza niesławnego Ku Kux Klanu. Znaczenie krzyża dla chrześcijan. Chrześcijański kult krzyża sprawił, że jest on częstym elementem ołtarzy kościelnych, nagrobków cmentarnych, tarcz templariuszy, flag narodów i herbów rodzinnych.

Stał się również znakiem schronienia i pomocy dla ludności cywilnej w czasie wojny, w postaci Czerwonego Krzyża. Ponadto wyraża się jako oznaka szacunku i tarcza przed złem. Rzeczywiście, żyje ona w ustach ludzi: przy najmniejszych powodach do zdumienia słyszymy „krzyżak!”, wśród innych tego typu określeń i czy srebrny krzyż na ścianę ma jakiś symbol, zobacz niżej. Jego najświętsze oblicze znajduje jednak echo w postaci Chrystusa, krzyż do domu.

krzyż – katolicki – duży – rzeźbiony

W tym kontekście najbardziej oczywiste jest skojarzenie z cierpieniem chrześcijańskiego mesjasza, wyrażonym przez jego ukrzyżowanie w Jerozolimie w Paschę 33 roku n.e. Ale oznacza też odkupienie, gdyż w tradycji katolickiej Jezus ofiarował się na krzyżu, aby odkupić grzechy ludzkości. Jest więc symbolem nadziei i odnowy.

W pewnym sensie Chrystus odkupił też sam obiekt, który go zabił (teoretycznie, jeśli wierzymy w Zmartwychwstanie), bo wcześniej krzyz na sciane miał za zadanie wyłącznie torturowanie wrogów Rzymu. Było krzyż drewniany rzeźbiony to zatem narzędzie tortur (najbardziej okrutnego rodzaju). W rzeczywistości praktyka przybijania ludzi pod dwiema drewnianymi belkami nie była wyłączna dla sług Cezara.

Rzymianie, co warto zaznaczyć, nie przepadali nawet za tą praktyką, stosując ją sporadycznie do karania niewolników i agitatorów krzyż katolicki (jak to miało miejsce w przypadku Jezusa). Są nawet tacy, którzy kwestionują stwierdzenie, że Chrystus rzeczywiście został ukrzyżowany.

Jednak starożytne ludy, takie jak Persowie i Macedończycy, propagowały masowe ukrzyżowania, aby spacyfikować podporządkowane im ludy. To musiał być w końcu niezbyt przyjemny obraz do oglądania. Krzyż w modzie. Niezależnie od jego znaczenia, bo nie mogło być inaczej, krzyż katolicki trafił do świata mody. Wcześniej oczywiście był to tylko model kultowy, wisiorek noszony przez pobożnych jako oznaka wiary.

Ale gdy tylko ludzie tacy jak Madonna zaczęli bawić się tym przedmiotem, nadając pewną profanację jego użyciu, moda dosłownie chwyciła. Potem pojawiły się marki z odważnymi egzemplarzami, koszulki z symbolem (obecnie bardzo popularne są modele, w których słowo „wiara” stylizowane jest na formę krzyża) i super-tradycyjne wisiorki.

krzyż - katolicki - duży - rzeźbionyInnymi słowy, nikt nie musi być wyznawcą , aby mieć krzyż na ścianę do salonu, czy to zawieszony na naszyjniku, kolczykach, bransoletkach, pierścionkach, wśród kilku innych zastosowań (tatuaże na przykład).

Świętokradztwo? To zależy od punktu widzenia krzyż na ścianę drewniany. Jeśli weźmiemy pod uwagę całą historię symbolu krzyża, niewielką jego część opisaną powyżej, możemy zrozumieć, że ten obiekt może przyjąć kilka znaczeń: znak pobożności, symbol ochrony, mistyczny obiekt lub akcesorium mody. Albo wszystko razem! To zależy od nastroju i „urody” przedmiotu. Innymi słowy, to jak go używasz jest twoim problemem!

krzyż – na ścianę – nad drzwi – do salonu

Biorąc pod uwagę ten przekaz, nie możemy się powstrzymać przed zaproszeniem do odwiedzenia działu biżuterii religijnej Lindy Beli. Świętością jest nie znać cudów, które tam mają! Znaczenie krzyża w chrześcijaństwie odnosi się do wiary w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Krzyż nad drzwi stał się powszechnie akceptowanym emblematem wśród chrześcijan, ponieważ wskazuje bezpośrednio na Jezusa Chrystusa i Jego dzieło odkupienia.

Wybór krzyża jako symbolu wiary chrześcijańskiej jest zaskakujący, biorąc pod uwagę grozę, jaką reprezentował dla świata starożytnego. Jednak z powodu Jezusa krzyż rzeźbiony na ścianę stał się symbolem łaski, zbawienia, przebaczenia i pojednania z Bogiem.

Znaczenie Krzyża Chrystusowego. Krzyż stojący służy do upamiętnienia (uczczenia i zapamiętania) ofiarnej śmierci Jezusa Chrystusa. Krzyże drewniany rzeźbione na ścianę Chrystusa przedstawia najgłębszą rzeczywistość Jego wzniosłej łaski. Zapowiada ona w pewien sposób samego Chrystusa, gdyż w pozycji między ziemią a niebem stał się on osią centralną, jedynym Pośrednikiem zdolnym zjednoczyć ludzi z Bogiem. Brzmi to szalenie (1 Kor 1,18), ale krzyż jest centralnym elementem rozumienia Ewangelii Chrystusa. Jest kluczem do odkrycia ukrytych tajemnic w  Bożej miłości i sprawiedliwości, zepsucia (w naszej grzesznej naturze) i cierpienia (spowodowanego karą i potępieniem).

Jezus poniósł na krzyżu karę, na którą zasłużyły nasze grzechy rodzaje. Pismo Święte już wcześniej ujawniło, że Mesjasz będzie cierpiał przed swoją chwałą (Izajasz 53; Psalmy 22, 69 i 31; i inne fragmenty), a Jezus chętnie wypełnił cel Ojca, aby zbawić grzeszników. Mimo całej swojej chwały, mocy (silniejszej niż śmierć), Jezus stał się grzechem i przyjął cierpienie kary jako zapłatę w nasze miejsce (Rz 6,23). Cała misja Chrystusa wypełniła się na krzyżu.

Bóg sprawił, że ten, który był bez grzechu, stał się grzechem za nas, abyśmy mogli stać się w nim sprawiedliwością Bożą. – 2 Koryntian 5:21. Bóg położył sprawę trucizny świata na swoim własnym Synu, podnosząc Go na krzyżu. Na krzyżu wina za nasze grzechy została złożona na Jezusa, jak również sprawiedliwość Boża na wierzących. Jezus został uczyniony przeklętym (Galatów 3:30), aby uczynić nas możliwymi do przyjęcia przed Bogiem, dlatego kup sobie piękny krzyż na ścianę. Tak więc wszelki gniew, kara, potępienie, cierpienie i śmierć mogą być uzdrowione jedynie przez patrzenie z wiarą na Chrystusa ukrzyżowanego.

krzyż - na ścianę - nad drzwi - do salonu

Podobnie jak laska z wężem zrobiona przez Mojżesza dla uzdrowienia ludu (Liczb 21), musimy patrzeć na Autora i Dokończyciela naszej wiary, aby zostać zbawionymi (Izajasza 45:22). Krzyż jako symbol hańby, potępienia i śmierci. Wydaje się, że krzyż został wynaleziony przez „barbarzyńskich” Persów, na długo zanim został przyjęty przez Greków i Rzymian jako okrutny środek egzekucji.

krzyż – piękny – stojący – rodzaje

Ogólnie rzecz biorąc, krzyżyk drewniany na ścianę jako narzędzie tortur reprezentuje śmierć i potępienie? nie. Przez wieki (między VI w. p.n.e. a IV w. n.e.) krzyż był używany jako narzędzie tortur i wystawiania przestępców na dręczenie. Skazany musiał zanieść swój własny krzyż, czyli znak krzyża do miejsca, w którym umocowano pionową belkę.

W procesie ukrzyżowania skazany był przybijany palami lub gwoździami do rąk i stóp, i pozostawał tam, widoczny dla wszystkich, powoli agonując z bólu, dusząc się, aż do ustania. W ukrzyżowaniu śmierć była opóźniona o wiele dni (od 1 do 6 dni), aż ofiara doznała maksymalnych tortur za swoją winę. Zawieszony w agonii, odczuwający głód i pragnienie, cierpiący na utratę krwi, całkowity brak komfortu, odczuwający straszne konwulsje bólu. Takie były relacje z egzekucji przez ukrzyżowanie.

W czasach Imperium Rzymskiego przestępcy bez pozycji społecznej (tacy jak niewolnicy lub cudzoziemcy), którzy popełnili poważne przestępstwa, takie jak morderstwo, bunt lub inne poważne wykroczenia przeciwko imperium, mieli zostać ukrzyżowani. Obywatele rzymscy byli zwolnieni z takiego potępienia, takie było jego okrucieństwo, męka i odraza.

Drzewo w Starym Testamencie krzyżyki na ścianę. W kontekście żydowskim Starego Testamentu, wszyscy ci, którzy zostali przybici do drzewa, byli uważani za przeklętych. Dla Żydów nie było rozróżnienia między krzyżem a „drzewem”. Zarówno ukrzyżowani, jak i powieszeni byli uważani za przeklętych (Pwt 21, 22-23). Wiszący na drzewie oskarżony został zdemaskowany jako ten, który nie zasługuje ani na ziemię, ani na niebo. Trzymano go jako pogardliwie wyklętego, na słupie na widoku jako znak kary, potępienia i strasznego upokorzenia – nowoczesne krzyże na ścianę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj