modlitwa do sw jozefa – o pomoc – o zdrowie – w nagłej w potrzebie – o ratunek – telegram

0
modlitwa do sw jozefa

W Nowym Testamencie św. Józef jest przede wszystkim człowiekiem, któremu Bóg powierzył wyjątkową misję: wychowanie swojego Syna. Zostaje mężem Maryi, przyjmuje jej ciążę, chroni ją i jako pierwszy widzi Jezusa. Cztery razy w Ewangelii Chrystus nazwany jest „synem Józefa”, co czyni go dalekim od zwykłego świętego… Marzec to miesiąc poświęcony św. Józefowi: dzień św. Józefa, 19 marca, jest okazją do szczególnego uczczenia go.

modlitwa do sw jozefa – pierwszej potrzeby – nagłej w potrzebie – o pomoc

modlitwa do sw jozefa w potrzebie w inny sposób. Różaniec do św. Józefa. Czy wiesz, że można było również odmawiać różaniec do św. Józefa? Tak jest! Mniej znana od swojej imienniczki Maryi, odmawiana jest w ten sam sposób, z kilkoma różnicami: składa się z 15 tajemnic (5 chwalebnych, 5 bolesnych, 5 radosnych), a nie z 20. Podczas medytacji tajemnic tradycyjne Zdrowaś Maryjo zastępuje się Zdrowaś Józefie, po czym następuje „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na wieki wieków, Amen”. Różaniec można zakończyć modlitwa do sw józefa w nagłej potrzebie Pamiętaj lub Litanią do św. Józefa.

Nowenny do św. Józefa – triduum do św józefa. W tradycji katolickiej św. Józef jest bardzo często odmawiany jako nowenna. Nowenna to seria modlitwa do św józefa o zdrowie kontynuowana przez dziewięć kolejnych dni. Nowenna kojarzy się par excellence z ojcem Świętej Rodziny, ponieważ symbolizuje wierność i wytrwałość w modlitwa do św józefa o pomoc, podobnie jak Józef u boku Maryi. Są nowenny z prośbą o jego wstawiennictwo w celu znalezienia pracy, domu, połączenia rodziny itp.

modlitwa do sw jozefa - pierwszej potrzeby - nagłej w potrzebie - o pomoc

Innym sposobem modlitwa do św józefa telegram w czasie jest ofiarowanie mu trydenckiej.Dlaczego warto modlić się do św. Józefa? Cieśla z Nazaretu opisany jest jako cierpliwy, dobry, pokorny, ale przede wszystkim wierny i solidny. Wszystkie te cechy sprawiają, że jest on jednym z najbardziej przykładnych i najbardziej wymodlonych świętych katolickich.

Sama święta Teresa z Avila zwierzyła się nam, że „Chwalebny święty Józef, wiem to z doświadczenia, rozciąga swoją moc na wszystkie potrzeby (…) Znając więc dziś zdumiewające zasługi tego wielkiego świętego u Boga, chciałabym namówić wszystkich do uczczenia go szczególnym kultem (…) Już od kilku lat proszę go w dniu jego święta o szczególną łaskę i zawsze widziałam, że moje pragnienia są spełnione”. Ojciec Świętej Rodziny, jeśli tylko modli się do niego z żarliwością i wiernością, cieszy się opinią, że nigdy nie pozostawia swoich modlących się w niepewności i wysłuchuje kierowanych do niego próśb.

modlitwa do sw jozefa – o zdrowie – o ratunek – telegram

Kiedy modlić się do św. Józefa?

„Drodzy młodzi, patrzcie na św. Józefa jako na przykład skromnego i dyskretnego życia. Drodzy chorzy, pielęgnujcie ciszę i modlitwa o ratunek, uczcie się dźwigać krzyż postawą ciszy i modlitwa pierwszej potrzeby do św józefa przybranego ojca Jezusa, św. Józefa. Drodzy nowożeńcy, budujcie swoją rodzinę na miłości, która połączyła Maryję z mężem Józefem. Powierzam też opiece św. Józefa rodziców, kapłanów i wszystkich, którzy pełnią rolę wychowawczą w Kościele i w społeczeństwie” – powiedział nam papież Franciszek 19 marca, w dniu św. Józefa.

Wszystkie cechy tego wielkiego chrześcijańskiego świętego sprawiają, że jest on patronem rodzin, małżeństw, studiów, mieszkań, trudnych spraw, walki z demonami… i wielu innych. Do św. Józefa Robotnika, patrona robotników, modlimy się szczególnie 1 maja.

modlitwa do sw jozefa - o zdrowie - o ratunek - telegram

Do św. Józefa możemy się modlić w wielu sytuacjach:

  • znaleźć pracę
  • znaleźć lub sprzedać dom
  • aby zdać nasze egzaminy (nie zapominając o pracy na boku!); możemy też prosić o wstawiennictwo św. Ekspedyta w sprawie egzaminów.
    za naszą rodzinę, małżeństwo lub o znalezienie miłości (na te prośby skuteczny jest również św. Antoni)
  • do walki z naszymi demonami i ciemnością lub do wyjścia z trudnych ścieżek (w tego typu zmaganiach może nam pomóc również św. Michał Archanioł).
  • lub o wszelkie inne prośby, które chcemy złożyć w jego ręce, w tym o cudowną modlitwa sw jozef.

modlitwa do sw jozefa – świadectwa

Tekst, modlitwa św józefa:

„LORIEUX Święty Józefie, oblubieńcze Maryi, udziel nam swojej ojcowskiej opieki, błagamy Cię przez Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.

O Ty, którego moc rozciąga się na wszystkie nasze potrzeby i umie sprawić, że najbardziej niemożliwe rzeczy stają się możliwe, otwórz swoje ojcowskie oczy na interesy Twoich dzieci. W zakłopotaniu i smutku, które nas dotykają, zwracamy się do Ciebie z ufnością; racz wziąć pod swoje dobroczynne kierownictwo tę ważną i trudną sprawę, która jest przyczyną naszego niepokoju. Niech jej szczęśliwy wynik będzie na chwałę Boga i dobro jego oddanych sług.

O ty, który nigdy nie byłeś wzywany nadaremno, miły św. Józefie! Ty, którego moc u Boga jest tak wielka, że powiedziano: „W niebie Józef raczej rozkazuje niż błaga”, ojcze czuły, módl się za nami Jezu, módl się za nami Maryjo. Bądź naszym orędownikiem przed tym Boskim Synem, którego przybranym ojcem byłeś tu na ziemi, tak troskliwym, tak pielęgnującym i tak wiernym opiekunem. Bądź naszym orędownikiem u Maryi, której oblubieńcem byłeś z taką miłością i czułością. Do wszystkich Twoich chwał dodaj tę, że zwyciężyła trudna sprawa, którą Ci powierzamy.

Wierzymy, tak, wierzymy, że możesz spełnić nasze życzenia, uwalniając nas od smutków, które nas przytłaczają i goryczy, którą przepełnione są nasze dusze; mamy ponadto mocne przekonanie, że nie zostawisz kamienia na kamieniu na rzecz strapionych, którzy Cię błagają. Pokornie korząc się u stóp Twoich, dobry święty Józefie, błagamy Cię, zmiłuj się nad naszymi jękami i łzami; okryj nas płaszczem swoich miłosierdzia i błogosław nam.”

modlitwa do sw jozefa - świadectwaModlitwa do świętego Józefa z Hozaną! Św. Józef jest bardzo szczególnym świętym ze względu na swoją wierność i przykład życia. Nie zapominajmy o sw jozef modlitwy do niego, aby czynić postępy w naszym życiu modlitwy do św józefa i na naszej osobistej drodze świętości. Nie czekajmy, by za jego pośrednictwem prosić Boga o łaski.

Hozana może nam pomóc w ćwiczeniu tej wierności i wytrwałości w św józef telegram dzięki wszystkim swoim duchowym propozycjom, wielorakim i różnorodnym! Otrzymuj codziennie krótką sw jozef telegram, zaczerpniętą z litanii, lub rozpocznij nowennę z bp. Reyem, otrzymując codziennie filmik z czytaniem fragmentu Słowa Bożego, medytację z tekstami Magisterium Kościoła oraz modlitwę poświęcenia się św. Józefowi. Pomódl się również do św. Józefa otrzymując codziennie, przez dziewięć dni, modlitwę i świadectwo działania tego wielkiego świętego w naszym życiu!

modlitwa do sw jozefa – triduum

Święty Józef został zapamiętany w historii Biblii i Kościoła jako „wielki milczący”. Jeśli jest możliwe, abyśmy mieli dostęp do duszy Dziewicy Maryi poprzez jej kilka zdań w Ewangeliach, to tego samego nie można powiedzieć o jej mężu, Józefie. Ani jedno zdanie od niego nie zostało odnotowane przez ewangelie.

Jednak to milczenie nie tylko nie umniejsza Jego świętości, ale nadaje wielką głębię Jego misji. Józef otrzymał zapowiedź anioła we śnie. Powstał, aby wypełnić misję, o którą prosił Bóg: wziąć Maryję za żonę i czuwać nad dzieckiem Jezus, które miało się narodzić nie z woli człowieka, ale z Ducha Świętego – telegram do sw jozefa w naglej potrzebie.

Dlatego św. Mateusz ewangelista nazywa go „sprawiedliwym”. Dla nas słowo sprawiedliwość każe nam myśleć o sprawiedliwości społecznej i roszczeniach płacowych. W Biblii sprawiedliwość jest równoznaczna ze świętością. Józef jest sprawiedliwy nie tylko dlatego, że dobrze pracował w swoim warsztacie jako budowniczy, ale dlatego, że dostosował swoją wolę do woli Boga. Modlitwa Pańska telegram do św józefa modlitwa stała się w nim ciałem: „Bądź wola Twoja na ziemi, tak jak jest w niebie”.

Wzór dla ojców i biskupów, telegram do św józefa świadectwa. Wola Boga prowadzi wierzącego do najwyższej realizacji jego istnienia, wbrew pozorom. Wielu ludzi współczuje Józefowi. Pewien przyjaciel powiedział mi kiedyś: „Zawsze współczułem św. Józefowi, który wydawał mi się mało znaczącą postacią ze złą rolą. Nie był ani całkiem mężem, ani całkiem ojcem. Ale siłę jego misji odkryłem, gdy sam zostałem ojcem. Kiedy urodziło się moje pierwsze dziecko, miałam dziwne uczucie. Moja żona trzymała na rękach dziecko, które właśnie wyszło z jej łona. To była część jej. Nie byłem.

Dziecko stało teraz między mną a kobietą, którą kochałem, telegram do św józefa w nagłej potrzebie. Pokryty krwią, jego krzyki nie czyniły go atrakcyjnym dla mnie. Powiedziałam sobie, że muszę go zaakceptować, adoptować i uznać za swoje dziecko. I w tym momencie pomyślałem o świętym Józefie. Oto jestem, żyjąc jego własnym procesem adopcyjnym. Kiedy pojawiło się moje drugie dziecko, znów wypełniły mnie te same uczucia i potrzeba dokończenia adopcji, mimo że nie miałam wątpliwości co do ojcostwa.

Inny znajomy opowiedział mi kiedyś o swoich trudnościach z ojcem. Według wyjaśnień matki, gdy się urodził, ojciec nie docenił jego koloru. Nie adoptował go. Nie bardzo go lubił. W krajach silnie mieszanych typ rasowy dzieci może być różny w obrębie tej samej pary.

Znałem rodzinę na wyspie Reunion, gdzie trzy córki tych samych rodziców reprezentowały trzy kontynenty – azjatycki, afrykański i europejski – według koloru skóry i włosów. W zasadzie każdy staje przed dylematem adopcji w taki czy inny sposób – telegram sw jozef. Bez adopcji, bez zaangażowania, bez miłości. Wydaje mi się, że można mówić o adopcji w różnych sytuacjach istnienia: naszego ciała, naszej rodziny, naszej historii, naszego kraju, naszej płci, naszej pracy i misji…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj